Stamtavle for GLENDALIN FUYU SAN 

 
JAP AUST CH Tetsuo Go Hokusetsu Daihachiso Tetsuo Go Toyonaka Okamotoso Tetsu Go Takaisuki Yadaso
Hazuki Go Toyonaka Okamotoso
Saren No Benika Go Sarenso Tetsuo Go Toyonaka Okomotoso
Mikahime Go Tottori Ishiiso
AUS CH Glendalin Kyoto

 

Aust Ch Yoshizakura of Shinshu Ikeda Kensha Hidezakura of Yamashichi Kensha
Yoshihime of Miyashita Kensha
Gyokuryuujyo of Gunma Katsumisow Tama No Fuji of Fujinomiya Inoue Kensha
Yagyuuhime of Gunma Katsumisow