Stamtavle for SHERAE SO EMINENT  f. 19.12.2000 

 
AUST.CH. Mitaki No Toshimitsu Go Mie Meihoso Meiko No Gen Go Meinanso Kikutaro Go Shikoku Kofujiso
Miho Go Inami Yamamoto
Mitaki No Kotobukime Go Mie Fukumatsu Gyokuryo Go Keiundo
Benisuzu Go Kofo Sekishibaso
 

AUST.CH. Sherae Niji No Tenshi

 

AUST.CH. Mitaki No Toshimitsu Go Mie Meihoso Meiko No Gen Go Meinanso
Mitaki No Kotobukime Go Mie Fukumatsu
Kikuhime Go Tokoname Miharuso Nidai Daikoku Go Gifu Daikokuso
Hanahime Go Kuwana Koyamaso