Stamtavle for GLENDALIN BURANDE

 

Glendalin Burande
 
Glendalin Kuro AUST CH Yoshizakura of Shinshu Ikeda Kensha Hidezakura of Yamashichi Kensha
Yoshihime of Miyashita Kensha
Glendalin Marko San Kuro No Kikumasa of Ome Shimizusow
Gyokuryuujyo of Gunma Katsumisow
Kuro No Kashiwahime of Futagaryomozuka

 

Kyuchi No Shusaku of Futagaryomozuka Ryuo of Futagaryomozuka
Momobenime of Shunkashutosow
Kozan No Hagihime of Sagami Kozansow Joji of Fussaen
Hagihime of Sagami Kozansow