Stamtavle for

N UCH WE-SEDSO UNRYU

 

Unryu.jpg (75543 bytes)
   

Yamatochoushuu Go Fuji No Numayamasou

Fuji No Touryuu Go Fuji No Koyamasou

Umewaka No Touun Go Izuumesou

Komaichihime Go Bingo Kamishimasou

Takahanahime Go Tsugaru   Kuwatasou

Suzutaka Go Kumomiya Tokachisou

Benisakurame Go Tomausou

Fukume Go Enshuu Hirosesou

Koshinogen Go Echigo Suwasou

Koshinotadashi Go Echigo Suwasou

Akihime Go Tokorozawa Sankousou

Hirose No Fukume Go Enshuu Hirosesou

Shishigen Go Izu Fujimisou

Yoshiharuhime Go Echigo Tanabesou