Stamtavle for

SUMIYOSHI NO KUROYUU GO SHINKOUSOU

(tittel: Honbusho Kansaiken)

 

 

 

Kouryuou Go Nikousou

 

Kouryuu Go Nikousou

 

Tenryonishiki Go Hida Tenryousou
Oryuu Go Nikousou
Tamami Go Nikousou

 

Daikokunishiki Go
Minatono maihime Go Nidaimasushirosou
Kokusen Go Nikousou

 

 

Kouryu Go Nikousou

 

Tenryounishiki Go Tenryousou
Oryuu Go Nikousou
Suzuno Tatsuhime Go Suzuwasou
Yushin Go Aichi Ooiwa
Tatsuko Go Nikousou