Stamtavle for

MONOKURO SAYURI

 f. 28.02.2011


 

Takafuju Kuromaru Go Kagiyasou

Takafuji Go Kagiyasou

Joufuji Go Koushuu Norose

Takasakurahime Go Kagiyasou

Kaitensakurahime Go Kagiyasou

Kaiten Go Koushuu Kiriminesou

Sakurahime Go Kagiyasou

Monokuro Kobijin

Kurofukumaru Go Enshuu Hirosesou

Kurotenkou Go Rentou Yabe Kensha

Kuroshupume Go Yasuru Kensha

Aso No Kana Go Takayuusou

Aso No Kuroteru Go Takayuusou

Takayuu No Suzuka Go Takayuusou