Stamtavle for

ASO NO KIYOKA GO TAKAYUUSOU  

   

Aso No Takamitsu Go Takayuusou

Takayu No Benimaru Go Takayuusou

Kirimaru Go Tatsuyou Kanaearaisou

Katsufusame Go Suzuki Kensha

Satsuma No Maihime Go Kagashima Yanagiya

Tatsumaki No Benimaru Go Satsuma Naganosou

Kaya No Tamahime Go Kaya Fukunagasou

Katsufusame Go Suzuki Kensha

Sachi No Toyofusa Go Sachi No Tetsurokusou

Toyonishiki Go Toyohashi Onoda

Jou No Hanako Go Joukousou

Shiratori No Katsume Go Shinshuu Shiratorisou

Kotobuki No Katsu Go Chounansou

Shiratori No Kotobukime Go Shinshuu Shiratorisou