Stamtavle for

ASO NO KANA GO TAKAYUUSOU  

   

Aso No Kuroteru Go Takayuusou

Tsukasa No Ryuu Go Sunanuma Tsukasasou

Kokuryuu Go Derugawa

Kuon No Tamaou Go Kuonsou

Takayuu No Kurohime Go Takayuusou

Seki No Kokuryuu Go Skikoku Sekimaesou

Wakaname No Kuroume Go Wakanamisou

Takayuu No Suzaka Go Takayuusou

Benkei Go Meinansou

Meinan Go Nishiki Go Meinansou

Kurohime Go Sanuki Misumotosou

Kosuzuhime Go Sapporo Kagesou

Kurokokuoo Go Tsurugu Ryuusei

Haruhime Go Shimoshizusou